شبکه خبری کوه نیوز>> به گزارش کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون؛ نکات قابل توجه در رقابت های اخیر تیم ملی سنگ نوردی در زنجان از این قرار است:

 

-انجام تست دوپینگ برای اولین بار از بانوان و آقایان سنگ نورد توسط گروه اعزامی ستاد مبارزه با دوپینگ

– دیدار و گفت وگوهای مفصل با مسئولین ورزش استان از جمله مدیرکل تربیت بدنی استان، رئیس هیئت، سرپرستان و ورزشکاران توسط عضو هیئت رئیسه و رئیس کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون، مدیر تیم های ملی و نایب رئیس بانوان فدراسیون

-همکاری ستودنی و قابل تقدیر اداره کل تربیت بدنی و هیئت استان زنجان

کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون بر خود لازم می داند از تمامی هیئت ها، سرپرستان، مربیان و ورزشکاران استان ها به واسطه ی حضور ارزشمند در این رقابت ها