افراد نامبرده اطلاعات ذیل را تا تاریخ ۲۵ بهمن ۹۱ به ایمیل farzand-alborz@live.com    به همراه کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و پاسپورت ارسال نمایید.

نفرات اصلی تیم:
حسین رضوان دوست – حسین خداداد شرق – محمد  لطفی – سعادت لطفی زاده – مهیار کفاش – ساسان کرم خانی – احمد اصغری خاتونی – میثم خوشقدم  – علی رضا بلاغی – حسین بوئینی – سعید محمدی – سعید کفشگیری  – میثم خوشقدم

نفرات مشروط*:
محمد عطارچی  – روح ا… خسروی  – هادی  جمشیدی – پوریا الهی – ابوذر مراد بیگی  – محسن آبروزن – علی صالح پور – سید موسی هاشمی

نام                                          نام خانوادگی :                 نام پدر :                           نام مادر :

ش.ش :                                  تاریخ تولد:                        محل تولد:                         کد ملی:

شغل:                                     آدرس محل کار:               آدرس منزل:                     شماره پاسپورت:

گروه خون:                              قد/وزن :                            رنگ مو:                            رنگ چشم :

شماره تلفن منزل:                 تلفن محل کار:                  تلفن همراه:

رزومه کامل غارنوردی با تاریخ:

منبع