زنجان – نفر پنجم سنگنوردی جهان در رشته ‘سختی مسیر’ با اشاره به سطح بالای رقابت های سنگنوردی كه در زنجان درحال برگزاری است،گفت: ورزشكاران توانمند و مطرحی در مسابقات ‘مستر كاپ فجر’ حضور دارند. ‘میشایلو شالاگین’ روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: به نظر می رسد سنگنوردان كشورهای اروپایی به ویژه ‘روسیه’ قدرتر از ورزشكاران دیگر كشورها باشند. وی اظهار داشت:قبل از انجام مسابقات نمی توان بطور صددرصد در خصوص سنگنوردان قضاوت كرد و این در واقع كار سختی است چراكه توانمندی و شایستگی ها معمولا در حین رقابت ها مشخص می شود.

 

شالاگین گفت: كشور ایران نیز سنگنوردان خوبی دارد و بسیاری از این ورزشكاران شركت كننده در رشته ‘بولدرینگ’ این مسابقات بین المللی خوب ظاهر شدند. این سنگنورد اوكراینی ، افزود: از شش ورزشكار سنگنورد راه یافته به مرحله فینال مسابقات ‘بولدرینگ’ از ایران بودند و در مصاف با ورزشكاران روسی ، خوب ، توانمند و سرسخت ظاهر شدند. شالاگین ، سطح این رقابت ها را به خاطر حضور ورزشكاران توانمند خوب ارزیابی كرد و اظهار داشت: برای انجام این رقابت ها تلاش زیادی صورت گرفته و این جای تقدیر دارد. وی تصریح كرد: دیواره های سنگنوردی در كشور اوكراین ، در مقایسه با سالن سنگنوردی ایران (زنجان) بلندتر و عریض تر و گیره های استانداردتری دارد. این ورزشكار اوكراینی نفر پنجم سنگنوردی جهان در رشته ‘سختی مسیر’ (سرطناب) می باشد.

منبع:ایرنا