مهدي داور پور مسئول كميته صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: به منظور بالا بردن توسعه كمي و كيفي سنگنوردي در كشورمان و همچنين نگاه حرفه اي به اين مقوله آزمون طراحي مسير درجه يك اين ورزش ششم خرداد در سالن زنده ياد داودي برگزار خواهد شد.

 

وي تصريح كرد: مدارك لازم معرفي نامه از هئيت استان ها، رونوشت از حكم كارآموزي درجه ۲ سنگنوردي رونوشت از آخرين دوره بازآموزي رونوشت از آخرين مدرك تحصيلي كارت بيمه، گواهي صحت و سلامت و داشتن حداقل ۲۵ سال سن براي حضور در اين دوره است.

داورپور اشاره كرد: افراد شركت كننده بايد لوازم سنگنوردي استاندارد به همراه داشته باشند كه شامل هارنس، كفش سنگنوردي كيسه پودر، پوشاك مناسب و طناب است.

وي خاطر نشان كرد: زمان برگزاري دوره قبل از مسابقات قهرماني كشور و دوره كارورزي در رقابت هاي قهرماني كشور در سال جاري است.